خیرمقدم

Ryde Persian School Open Day 2017

سلام

از طرف آموزگاران , هیات مدیره و البته فرزندانمان مقدم شما را به مدرسه فارسی راید خوش آمد میگوییم.

مدرسه فارسی راید سازمان غیرانتفاعی میباشد که هدف آن آموزش فارسی به تمامی سنین میباشد. این مدرسه زیرمجموعه ” مرکز فرهنگی آموزشی ایرانیان ” میباشد .

هدف ایجاد مدرسه فارسی راید :

·         بزرگداشت و ارتقاء میراث جامعه ایرانیان بدون توجه به نژاد , مذهب و عقاید سیاسی

·         آموزش زبان فارسی از کودکستان تا دبیرستان

·         برگزاری مراسم فرهنگی و جشنها با شرکت دانش آموزان و والدین آنها است

با بهره گیری از آموزگاران با تجربه که دوره های مربوطه ازموسسات استرالیا را دارا هستند , امیدواریم بتوانیم کمک شایانی به جامعه ایرانیان در استرالیا بکنیم. به منظور دستیابی به این اهداف از کارمندان با تجربه استفاده کردهو امیدواریم خدمات موثری به جامعه ایرانیان مقیم سیدنی فراهم آوریم .

.در این مدرسه جهت آموزش دانش آموزان از روشهای متعددی بهره گیری میشود.. این روشها شامل مکالمه , خواندن و نوشتن میباشد. همچنین تلاش داریم از تکنولوژی نیز در آموزش استفاه کنیم . این مدرسه از هنر تاتر نیز جهت بهبود مهارتهای ارتباطات کلامی و بهبود اطمینان به نفس دانش آموزان استفاده میکند.

در اینجا به تمامی خانواده ها و دانش آموزان جدید و نوآموزان بزرگسال که علاقمند به یادگیری زبان فارسی هستند خوشامد میگویم. مدرسه ما در طول ترم آموزشی هر شنبه صبح دائر میباشد. شما میتواند از نزدیک با کادر مدرسه آشنا شوید. به امید دیدار و با احترام

فروزا سلطانی

مدیر مدرسه فارسی راید