درباره ما

مدرسه فارسی راید در سال 1988 (1367 تقویم شمسی) برای تدریس زبان فارسی تاسیس شد. ما وجود این موسسه فرهنگی را مدیون کوشش ایرانیان روشنفکر وخردمند و مشوق سوادآموزی میدانیم که این موسسه را پس از زحمات زیاد بنیاد نهادند و آنرا طی سال های سخت تا به امروز در استرالیا حفظ نمودند.

یکی از اهداف اصلی مدرسه فارسی راید تجلیل و ترویج میراث فرهنگی جامعه ایرانیان در استرالیا بدون در نظر گرفتن نژاد، اعتقادات مذهبی و دیدگاه های سیاسی می باشد و در این راستا هر ساله رویدادها و مراسم های فرهنگی ایرانی را با حضورو کمک دانش آموزان و والدین آنها برگزارمیکند.

تاسیس مدرسه فارسی راید مدلی شد برای سایر مدارس فارسی که از آن پس در سیدنی تاسیس شدند. بنابراین می توان این مدرسه را اولین سنگر حفظ زبان و فرهنگ فارسی محسوب کرد

امیدواریم با کمک معلمان مجرب مدرسه که دوره های آموزشی معتبر را در موسسات آموزشی استرالیایی نیز گذرانده انداین فرصت را داشته باشیم تا بتوانیم خدمات مثبت و موثری را برای جامعه ایرانیان در سیدنی ارائه دهیم.

به افتخار بنیانگزاران این موسسه که خود را وقف این کار کرده اند از فرصت استفاده می کنیم وعمیق ترین تشکر و قدردانی خود را به آن عزیزان اهدا میکنیم.

اعضای مدرسه فارسی راید

هیات مدیره
اعضاء هیات مدیره افرادروشنفکر و خردمندی هستند که خودشان را وقف توسعه و پیشرفت زبان و میراث فرهنگی فارسی کرده اند هدفشان این است که قلعه ای برای حفظ آن در این مدرسه بنا کنند. اسامی هیات مدیره فعلی به ترتیب حروف الفبا:
خانم دکتر الدوز آذرمیر
خانم میترا پور لطیفی
خانم مریم شمس
آقای کامران کشاورز
خانم فروزا سلطانی (مدیر مدرسه)
آقای دکتر رضا وطن دوست
آموزگاران
در عرض بیش از سه دهه که از تاسیس این مدرسه می گذرد آموزگاران با تجریه زیادی بطور داوطلبانه در اینجا تدریس و خدمت کرده اند و به ادامه کار این موسسه مهم فرهنگی کمک کرده اند. اسامی آموزگاران به ترتیب حروف الفبا:
خانم مریم جباری
خانم مرجان حبیبی
خانم زهرا حسینی
خانم رزی سلطانی پناه
خانم سحر مهدوی
خانم نسرین دخت محسنی
خانم رویا مانی زاده
خانم پروین وطن خواه
آقای مسلم یوسف زاده