کلاس های بزرگ سالان

درباره کلاس بزرگ سالان

موازی با برنامه اصلی که تمرکز برروی آموزش کلاس های ابتدایی است مدرسه فارسی راید همیشه علاقمند و موفق در کمک به بزرگسالان برای یادگیری مهارت های زبان فارسی بوده است. کلیه بزرگسالان بدون پیشینه فارسی یا با آشنایی محدود می توانند در این کلاس ها که هر شنبه درترم مدرسه برگزار می شود شرکت کنند.