تماس با ما

سوال یا نظر خود را با ما در میان بگذارید

رسانه های اجتماعی:

شماره تماس

0410676006 (خانم سلطانی - مدیر)

آدرس ایمیل

rydepersianschool@gmail.com

آدرس

2Tucker Street Ryde NSW 2112